Work in Progress

Jako každoročně i letos na podzim pořádal Vješák akci s názvem Work in Progress. Jednalo se o jeden den, konkrétně o sobotu 12. října. Tentokrát se účastníci klubu sešli, aby dobrovolně pracovali. Základní myšlenkou je nebát se trávit spolu kvalitní čas, který je vyplněný nejen hrami a zábavou, ale také prací. Mladí si vyzkoušeli čištění a malbu zdí ve starém rodinném domě, pomáhali s vyklízením kůlny i úpravou zahrady. Stejně jako předešlé roky měla tato akce u mladých úspěch, přestože se jednalo o práci dobrovolnou. Stále více si všímáme, že manuální práce u mladých ztrácí hodnotu a není populární, proto jsme vděčni, že i tentokrát byla účast hojná. Podařilo se udělat opravdu velký kus práce, být při tom spolu, povídat si a prohlubovat vzájemné přátelství.