O nás

Co založení klubu předcházelo

Myšlenka založení volnočasového klubu se zrodila při ukončení místního volnočasového klubu , který provozovalo o.s. Orlodění. Klub byl ukončen na jaře v roce 2009, čímž se uzavřelo jediné veřejné místo, kde mohli mladí lidé atraktivním, ale zdravým způsobem trávit svůj volný čas.

Reagovali jsme tak na potřebu společnosti a zároveň jsme byli parta lidí, kteří se již delší čas společně scházeli v rámci aktivit Jednoty bratrské v Dobrušce. Studijní středisko UK nám vyšlo v stříc v rámci prostor klubu v Univerzitě. Podařilo se nám také získat Evropské peníze na úpravu prostor a na nákup vybavení. 

2010 - Otevření klubu