Vješáček

Vješáček je klub pro děti na prvním stupni základní školy.
Otevřeno je každou středu od 16:00 do 17:30 v prostorech Volnočasového klubu Vješák.

Jak již název napovídá, jedná se o „Vješákovskou přípravku“. V roce 2015 jsme otevřeli možnost být součástí volnočasového klubu Vješák i pro mladším dětem. Vzhledem ke specifickým potřebám dětí z prvního stupně jsme vyhradili jedno odpoledne v týdnu – středu – pro to, aby si v prostorech klubu mohli užít také svůj čas.

Klub Vješáček funguje prakticky jako odpolední kroužek, který je naplněn hrami (deskovými, pohybovými atd.). Pitný režim je zajištěn. Přihlášku do Vješáčku si můžete vyzvednout u vedoucí klubu – Ester Horákové. S odevzdáním vyplněné přihlášky Vás také požádáme o uhrazení poplatku 100 Kč za školní rok. Tyto finance slouží k pokrytí nákladů spojených s provozem klubu (např. šťávy na pitný režim atd.).

Tým vedoucích Vješáčku:

Ester Horáková
Hlavní vedoucí Vješáčku
tel.: 608 795 989
Pavel Matouš
vedoucí Vješáčku
tel.: 731 648 029
Filip Marek
vedoucí Vješáčku
tel.: 777 822 473