VJEŠÁK ONLINE

Vzhledem k současné situaci jsme klub 10. března uzavřeli. To ovšem neznamená, že by Vješák nefungoval dál, rozhodli jsme se, že vytvoříme náhradní možnosti a přešli s klubem do online režimu. V praxi to znamená, že nám mohou mladí lidé napsat prostřednictvím sociálních sítí, jak se mají, nebo čím právě žijí. Někteří rovněž využívají tuto možnost pro pomoc v oblasti školních povinností.

Na jednu stranu chceme být ve společném kontaktu, ale zároveň si uvědomujeme, že dnešní doba žene mladé k obrazovkám ještě více než dříve. Proto holky vedoucí vymyslely způsob vzájemného povzbuzení v podobě pečení sušenek. Recept zveřejnily online, ale pečení muselo proběhnout v jednotlivých domácnostech, fotky výsledků pak společně sdílely opět na internetu. Nejenže se dívky doma něco nového naučily, ale jejich rodiny se mohly radovat z napečených sušenek.

Neprocházíme lehkým obdobím, ale chceme v něm mladou generaci i nadále podporovat, dávat jednoduché a praktické výzvy a být ve vzájemném kontaktu. Věříme, že nás tato situace může mnohému naučit, ať už v rodinném prostředí, vzájemných vztazích, nebo v oblasti trpělivosti a vděčnosti. Fandíme do dalších dní!

Tým Vješáku

Únor ve Vješáku

V novém roce je Vješák opět v plném proudu. V pravidelné otevírací době nadále vítáme nové i známé návštěvníky. Množství nových akcí zpestřuje vješákovský program. Ze začátku měsíce se uskutečnily „minideskovky“ pro kluky. Byl to opravdu příjemný čas strávený hraním stolních her, ale i plný společných rozhovorů. Pro děvčata proběhla akce Just for girls. Každá dívka si měla připravit a donést fotky ze svého dětství, které si potom spolu prohlížely a mohly se blíže poznávat. Společný čas byl vyplněný jedením muffinů, pitím čaje a především povídáním.

Měsícem nás provázely i další akce jako Turnaj admirála flotily, Teachers within a již známý Večer deskových her. Pro děcka, ale i pro nás, ovšem pořád zůstávají nejdůležitější vzájemné vztahy a důvěra. Víme, že život není jenom o senzacích a akcích. Proto si s mladými povídáme a zajímáme se o jejich běžné životní starosti i radosti.

Součástí projektu Vješáku je rovněž klub Vješáček pro mladší školní děti, které se scházejí každé středeční odpoledne. Během jednoho z únorových setkání přiložili malí pomocníci ruku k dílu a pomohli sestavit nové sedačky, které budou v klubu nadále sloužit.

NESPECIFICKÝ STREETWORK V DOBRUŠCE JAKO DÁREK K 10. NAROZENINÁM VJEŠÁKU

Před deseti lety byl v tehdejší budově Karlovy univerzity 13. ledna slavnostně otevřen volnočasový klub pro děti a mládež, Vješák, pod záštitou Sboru Jednoty bratské v Dobrušce, se kterým je dodnes pevně spjat. Od svého založení se věnuje práci s organizovanou i neorganizovanou mládeží ve věku 12-26 let a od roku 2014 rozšířil svoji cílovou skupinu o děti ve věku 6-11 let, kterým se věnuje každou středu formou klubu Vješáček. Klub od svého vzniku ušel dlouhou cestu plnou různých dobrodružství, v roce 2014 se přestěhoval do větších prostor na dobrušském náměstí, mezi lety 2013 a 2018 provozoval akční airsoftový klub, uspořádal tři letní tábory, nespočet jednorázových akcí a preventivně zaměřených programů.

Za to nejpodstatnější však považujeme, že byl k dispozici mladým lidem v jejich volném čase, nabízel bezpečné místo pro setkávání, budování přátelství a přijetí. Za dobu své existence zaznamenal tisíce návštěv, věnoval se stovkám dětí z Dobrušky a jejího okolí. Jako tým jsme za tuto příležitost vděční a radujeme se z toho, že si klub nachází své stálé přátele, kteří se i po letech rádi vracejí. První kulatiny oslavil klub výročním veřejným koncertem kapely The Neons, na který navázal oblíbený věkově neomezený Večer deskových her.

I v dalších letech chceme nadále držet motto klubu – Neděláme rozdíly, a věnovat se každému, kdo přijde klub navštívit. Věříme, že se v mladých lidech ukrývá skvělý potenciál, ale ne každý má optimální podmínky pro jeho rozvoj. Naším cílem je vést mladé lidi do běžného života postaveného na hodnotách spolupráce, otevřené komunikace, pracovitosti, férovosti, odpovědnosti a pevného přátelství. V roce 2020 budeme realizovat projekt pod názvem Neobyčejně obyčejný, kterým chceme „zdravě nabourávat“ dnešní trend tlačící mladou generaci k dokonalosti a popularitě.

Během loňského roku se také podařilo skrze spolupráci s rychnovskou organizací OD5K10, z.s. zajistit pro Dobrušku sociální službu – nespecifický streetwork, který je oficiálně označen jako „terénní forma poskytování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA“. Jde o pomoc mladým lidem ve věku 11-26 let skrze terénní službu Centra 5KA z Rychnova nad Kněžnou. Volnočasový klub Vješák bude s kontaktním pracovníkem Centra 5KA, který bude v přímé interakci s klienty ve městě, spolupracovat a poskytne mu zázemí ve svých prostorách.

Ve Vješáku se často setkáváme s mladými, kteří řeší různé problémy a těžké situace. Naše působení je však omezené na prostor klubu a na rámec jednorázových akcí. Streetwork představuje možnost rozšíření nabídky pomoci pro mladé lidi po celém městě a může zasahovat jejich životy do větší hloubky. Pracovník s klientem vytváří důvěrný vztah a zároveň mu dokáže pomoci i na profesionální rovině.

Vyjeli jsme do Nové Paky

Na konci září se vedoucí a dobrovolníci z Vješáku a Vješáčku zúčastnili jedenáctého ročníku třídenní mládežnické konference Get Together, který letos přinesl téma „Na cestě“. Toto téma bylo inspirováno příběhem dvou mladíků, kteří spolu cestovali do města jménem Emmaus. Při tomto putování měli čas se spolu obyčejně bavit, sdílet své názory a myšlenky a společně najít východiska do svých životních situací. Podobně jako tito mladíci měli během konference i naši vedoucí a dobrovolníci příležitost mluvit s vedoucími z jiných volnočasových a nízkoprahových klubů z různých míst České republiky, sdílet své zkušenosti, ale i zápasy, kterým při práci v klubu musí čelit. Tento ročník Get Together se konal v Nové Pace, kde účastníci mimo jiné společně pomáhali s úklidovými pracemi, při pracích na stavbách a jiných potřebných místech. Tato akce současně slouží i jako team building pro pracovníky klubu.

Během podzimu proběhne také druhá sezóna dlouhodobého turnaje v digitálních sportech. Účastníci mohou změřit své síly ve hrách NHL a FIFA. Na vítěze čeká věcná odměna a jeho jméno bude umístěno na putovním vješákovském poháru.

 

Tým Vješáku

Život Vješáku o (a po) prázdninách

Klub byl přes prázdniny zavřený. To ovšem neznamená, že byla mládež v nečinnosti. Téměř dospělí, kteří navštěvují klub a mají zájem, se rádi scházejí i mimo společné organizované akce. Oblíbené je např. městské koupaliště, kde spolu trávíme čas hraním beach volejbalu, plaváním, hraním deskových her a především prohlubováním vztahů. Sami máme jako vedoucí příležitost v našem volném čase být s mladými a tvořit partu, která je založena na důvěře, rovnosti a přátelství. V dnešní době instagramu, massengeru a emoji se kluci a holky často v tomto věku učí, jak spolu normálně komunikovat naživo. Mimo to jsme společně vyrazili do Cinestaru a holky několikrát pekly a vařily. V tom všem nám nejde o prosté poučování, ale především o budování kvalitních přátelských vztahů.

Od začátku školního roku pokračujeme i v pravidelné otevírací době, v klubu Vješáček pro děti věku prvního stupně, v pátečním florbalovém klubu a ve Večerech deskových her. Chystáme také další výšlapy s Outdoorovým klubem. Podzimní sezónu zahájíme již tradičně akcí Vješák před školou, při které přemístíme klubové vybavení před základní školy Fr. Kupky a Pulickou.

Život Vješáku o (a po) prázdninách

Klub byl přes prázdniny zavřený. To ovšem neznamená, že byla mládež v nečinnosti. Téměř dospělí, kteří navštěvují klub a mají zájem, se rádi scházejí i mimo společné organizované akce. Oblíbené je např. městské koupaliště, kde spolu trávíme čas hraním beach volejbalu, plaváním, hraním deskových her a především prohlubováním vztahů. Sami máme jako vedoucí příležitost v našem volném čase být s mladými a tvořit partu, která je založena na důvěře, rovnosti a přátelství. V dnešní době instagramu, massengeru a emoji se kluci a holky často v tomto věku učí, jak spolu normálně komunikovat naživo. Mimo to jsme společně vyrazili do Cinestaru a holky několikrát pekly a vařily. V tom všem nám nejde o prosté poučování, ale především o budování kvalitních přátelských vztahů.

Od začátku školního roku pokračujeme i v pravidelné otevírací době, v klubu Vješáček pro děti věku prvního stupně, v pátečním florbalovém klubu a ve Večerech deskových her. Chystáme také další výšlapy s Outdoorovým klubem. Podzimní sezónu zahájíme již tradičně akcí Vješák před školou, při které přemístíme klubové vybavení před základní školy Fr. Kupky a Pulickou.

Tým Vješáku

EXPEDICE AFRIKA

Během letních prázdnin bude volnočasový klub Vješák v pravidelné otevírací době uzavřen. Místo klubového života nás čeká akce přímo takříkajíc v terénu. V polovině července vyrazíme spolu s účastníky na týdenní pobytový tábor do Olešnice v Orlických horách. Letošním tématem rámujícím táborové dny bude život v jižní Africe, Kapsku. Do těchto míst již v 18. století mířila misie Jednoty bratské skrze Georga Schmidta, který se věnoval nejopovrhovanějším v této oblasti – Hotentotům.

Práce, kterou zde započal a z níž neviděl valné výsledky, se postupem staletí zachovala a rozšiřovala. Účastníci se se stavem jižní Afriky, protivenstvími, která zde lidé zažívají, i s každodenními radostmi z malých úspěchů, budou seznamovat pomocí her. Budou zdokonalovat své tábornické dovednosti a trávit čas spolu s přáteli bez rušivých elementů, jako jsou herní konzole, televize nebo telefony.

 

Tým Vješáku

KORYTEM BRTVY S PYTLEM NA ODPAD

Sobotní ráno 18. května bylo krásné, slunce se pomalu vyhouplo nad obzor a na celý den zněla přívětivá předpověď – ideální na to, někam vyrazit. Proto jsme s Vješákem vyrazili. Tentokrát ne na delší túru, ale přímo do našeho města. S sebou jsme si po dohodě s městskými technickými službami přibalili rozměrné pytle na odpadky a vstoupili s nimi do Brtevského potoka s cílem pročistit jeho koryto a vyndat co nejvíce věcí, které do něj nepatří. Parta 13 dobrovolníků naplnila za dopoledne na necelém kilometru toku 11 pytlů odpadu, mezi klasickými exempláři obalů od sušenek, PETek a lahví od piva se našla také pneumatika, roleta, dřevotřískové desky nebo zbytky plovoucí podlahy.

A proč mladí nešli raději někam za zábavou? Protože umí přiložit ruku k dílu, jsou všímaví ke svému okolí a mají rádi město, ve kterém žijí a studují. Chtěli bychom tímto poděkovat také technickým službám za spolupráci při přípravách a následném svozu odpadu.

Tým Vješáku

Outdoorový klub

V dubnu se volnočasový klub Vješák vydal opět do přírody, a to na jednu z aktivit outdoorového klubu. Akce byla určena mladým klukům, kteří se nebojí něco zažít, poznat a učit se novým dovednostem. Cílem klubu outdoor jako takového je rozvíjet jak dovednosti, tak i týmového ducha, spolupráci, a vést
dospívající kluky k základním hodnotám mužství a roli muže v dnešní době. Dubnový outdoor proběhl ve stylu airsoftu, odehrál se v lese v okolí starých vojenských bunkrů, což podpořilo atmosféru. Chlapci si akci užili i přes chladné počasí a vítr znepříjemňující hru. Vojenský styl je pro mladé hochy velmi lákavý. Pokud je motivace správně směřována nikoliv k násilí a individualismu, avšak k domluvě, parťáctví, vzájemné podpoře a respektu, může být i airsoft dobrým nástrojem pro práci s mládeží. Každý čas strávený na klubech outdooru je i pro nás vedoucí přínosem a poučením z různých situací.

Tým Vješáku

Výroční zpráva 2018

Digitální detox ve Vješáku

V březnu byli někteří účastníci klubu součástí tzv. digitálního detoxu, akce,  která přinesla týdenní výzvu nepoužívat digitální technologie, jako je mobil, PC, XBOX, Playstation, apod. Jinak řečeno pauza od virtuálního světa, který na nás v dnešní době na všechny doléhá, ať už chceme, anebo nechceme. Mladí si vyzkoušeli, jestli jsou schopni takovou výzvu vůbec zvládnout. Zjistili, jak sociální sítě nebo hry ovlivňují jejich chování a běžné fungování. Cílem bylo mimo jiné poukázat na to, kolik času získáme při vynechání  moderních technologií, které nás neustále zaměstnávají, plní informacemi (často nepotřebnými), a štěpí tak naši pozornost. V čase klubů odevzdávali účastníci mobilní telefony, které jim byly při odchodu vráceny. I tato, zdánlivě možná velmi přísná metoda, byla pro mnohé velmi přínosná. Zjistili, že si najednou mohou více povídat s kamarády, prohlubovat vztahy nebo se účastnit společných her a bavit se tedy i jinou než virtuální formou. Rozhodnutí záviselo především na chlapcích a děvčatech samotných, protože doma nebo ve škole jim zřejmě nikdo telefony zabavovat nebude. Z toho důvodu zde byla pro každého možnost nainstalovat si aplikaci, která měří čas strávený na zařízení a tím získat lepší přehled o své virtuální aktivitě.

Tým Vješáku