Vyjeli jsme do Nové Paky

Na konci září se vedoucí a dobrovolníci z Vješáku a Vješáčku zúčastnili jedenáctého ročníku třídenní mládežnické konference Get Together, který letos přinesl téma „Na cestě“. Toto téma bylo inspirováno příběhem dvou mladíků, kteří spolu cestovali do města jménem Emmaus. Při tomto putování měli čas se spolu obyčejně bavit, sdílet své názory a myšlenky a společně najít východiska do svých životních situací. Podobně jako tito mladíci měli během konference i naši vedoucí a dobrovolníci příležitost mluvit s vedoucími z jiných volnočasových a nízkoprahových klubů z různých míst České republiky, sdílet své zkušenosti, ale i zápasy, kterým při práci v klubu musí čelit. Tento ročník Get Together se konal v Nové Pace, kde účastníci mimo jiné společně pomáhali s úklidovými pracemi, při pracích na stavbách a jiných potřebných místech. Tato akce současně slouží i jako team building pro pracovníky klubu.

Během podzimu proběhne také druhá sezóna dlouhodobého turnaje v digitálních sportech. Účastníci mohou změřit své síly ve hrách NHL a FIFA. Na vítěze čeká věcná odměna a jeho jméno bude umístěno na putovním vješákovském poháru.

 

Tým Vješáku

Život Vješáku o (a po) prázdninách

Klub byl přes prázdniny zavřený. To ovšem neznamená, že byla mládež v nečinnosti. Téměř dospělí, kteří navštěvují klub a mají zájem, se rádi scházejí i mimo společné organizované akce. Oblíbené je např. městské koupaliště, kde spolu trávíme čas hraním beach volejbalu, plaváním, hraním deskových her a především prohlubováním vztahů. Sami máme jako vedoucí příležitost v našem volném čase být s mladými a tvořit partu, která je založena na důvěře, rovnosti a přátelství. V dnešní době instagramu, massengeru a emoji se kluci a holky často v tomto věku učí, jak spolu normálně komunikovat naživo. Mimo to jsme společně vyrazili do Cinestaru a holky několikrát pekly a vařily. V tom všem nám nejde o prosté poučování, ale především o budování kvalitních přátelských vztahů.

Od začátku školního roku pokračujeme i v pravidelné otevírací době, v klubu Vješáček pro děti věku prvního stupně, v pátečním florbalovém klubu a ve Večerech deskových her. Chystáme také další výšlapy s Outdoorovým klubem. Podzimní sezónu zahájíme již tradičně akcí Vješák před školou, při které přemístíme klubové vybavení před základní školy Fr. Kupky a Pulickou.

Život Vješáku o (a po) prázdninách

Klub byl přes prázdniny zavřený. To ovšem neznamená, že byla mládež v nečinnosti. Téměř dospělí, kteří navštěvují klub a mají zájem, se rádi scházejí i mimo společné organizované akce. Oblíbené je např. městské koupaliště, kde spolu trávíme čas hraním beach volejbalu, plaváním, hraním deskových her a především prohlubováním vztahů. Sami máme jako vedoucí příležitost v našem volném čase být s mladými a tvořit partu, která je založena na důvěře, rovnosti a přátelství. V dnešní době instagramu, massengeru a emoji se kluci a holky často v tomto věku učí, jak spolu normálně komunikovat naživo. Mimo to jsme společně vyrazili do Cinestaru a holky několikrát pekly a vařily. V tom všem nám nejde o prosté poučování, ale především o budování kvalitních přátelských vztahů.

Od začátku školního roku pokračujeme i v pravidelné otevírací době, v klubu Vješáček pro děti věku prvního stupně, v pátečním florbalovém klubu a ve Večerech deskových her. Chystáme také další výšlapy s Outdoorovým klubem. Podzimní sezónu zahájíme již tradičně akcí Vješák před školou, při které přemístíme klubové vybavení před základní školy Fr. Kupky a Pulickou.

Tým Vješáku

EXPEDICE AFRIKA

Během letních prázdnin bude volnočasový klub Vješák v pravidelné otevírací době uzavřen. Místo klubového života nás čeká akce přímo takříkajíc v terénu. V polovině července vyrazíme spolu s účastníky na týdenní pobytový tábor do Olešnice v Orlických horách. Letošním tématem rámujícím táborové dny bude život v jižní Africe, Kapsku. Do těchto míst již v 18. století mířila misie Jednoty bratské skrze Georga Schmidta, který se věnoval nejopovrhovanějším v této oblasti – Hotentotům.

Práce, kterou zde započal a z níž neviděl valné výsledky, se postupem staletí zachovala a rozšiřovala. Účastníci se se stavem jižní Afriky, protivenstvími, která zde lidé zažívají, i s každodenními radostmi z malých úspěchů, budou seznamovat pomocí her. Budou zdokonalovat své tábornické dovednosti a trávit čas spolu s přáteli bez rušivých elementů, jako jsou herní konzole, televize nebo telefony.

 

Tým Vješáku

KORYTEM BRTVY S PYTLEM NA ODPAD

Sobotní ráno 18. května bylo krásné, slunce se pomalu vyhouplo nad obzor a na celý den zněla přívětivá předpověď – ideální na to, někam vyrazit. Proto jsme s Vješákem vyrazili. Tentokrát ne na delší túru, ale přímo do našeho města. S sebou jsme si po dohodě s městskými technickými službami přibalili rozměrné pytle na odpadky a vstoupili s nimi do Brtevského potoka s cílem pročistit jeho koryto a vyndat co nejvíce věcí, které do něj nepatří. Parta 13 dobrovolníků naplnila za dopoledne na necelém kilometru toku 11 pytlů odpadu, mezi klasickými exempláři obalů od sušenek, PETek a lahví od piva se našla také pneumatika, roleta, dřevotřískové desky nebo zbytky plovoucí podlahy.

A proč mladí nešli raději někam za zábavou? Protože umí přiložit ruku k dílu, jsou všímaví ke svému okolí a mají rádi město, ve kterém žijí a studují. Chtěli bychom tímto poděkovat také technickým službám za spolupráci při přípravách a následném svozu odpadu.

Tým Vješáku

Outdoorový klub

V dubnu se volnočasový klub Vješák vydal opět do přírody, a to na jednu z aktivit outdoorového klubu. Akce byla určena mladým klukům, kteří se nebojí něco zažít, poznat a učit se novým dovednostem. Cílem klubu outdoor jako takového je rozvíjet jak dovednosti, tak i týmového ducha, spolupráci, a vést
dospívající kluky k základním hodnotám mužství a roli muže v dnešní době. Dubnový outdoor proběhl ve stylu airsoftu, odehrál se v lese v okolí starých vojenských bunkrů, což podpořilo atmosféru. Chlapci si akci užili i přes chladné počasí a vítr znepříjemňující hru. Vojenský styl je pro mladé hochy velmi lákavý. Pokud je motivace správně směřována nikoliv k násilí a individualismu, avšak k domluvě, parťáctví, vzájemné podpoře a respektu, může být i airsoft dobrým nástrojem pro práci s mládeží. Každý čas strávený na klubech outdooru je i pro nás vedoucí přínosem a poučením z různých situací.

Tým Vješáku

Výroční zpráva 2018

Digitální detox ve Vješáku

V březnu byli někteří účastníci klubu součástí tzv. digitálního detoxu, akce,  která přinesla týdenní výzvu nepoužívat digitální technologie, jako je mobil, PC, XBOX, Playstation, apod. Jinak řečeno pauza od virtuálního světa, který na nás v dnešní době na všechny doléhá, ať už chceme, anebo nechceme. Mladí si vyzkoušeli, jestli jsou schopni takovou výzvu vůbec zvládnout. Zjistili, jak sociální sítě nebo hry ovlivňují jejich chování a běžné fungování. Cílem bylo mimo jiné poukázat na to, kolik času získáme při vynechání  moderních technologií, které nás neustále zaměstnávají, plní informacemi (často nepotřebnými), a štěpí tak naši pozornost. V čase klubů odevzdávali účastníci mobilní telefony, které jim byly při odchodu vráceny. I tato, zdánlivě možná velmi přísná metoda, byla pro mnohé velmi přínosná. Zjistili, že si najednou mohou více povídat s kamarády, prohlubovat vztahy nebo se účastnit společných her a bavit se tedy i jinou než virtuální formou. Rozhodnutí záviselo především na chlapcích a děvčatech samotných, protože doma nebo ve škole jim zřejmě nikdo telefony zabavovat nebude. Z toho důvodu zde byla pro každého možnost nainstalovat si aplikaci, která měří čas strávený na zařízení a tím získat lepší přehled o své virtuální aktivitě.

Tým Vješáku

9 let s Vámi

Leden ve Vješáku již tradičně patří oslavě dalšího roku fungování klubu. Tentokrát se narozeninová párty uskutečnila v úterý 8. ledna a účast na ní byla opravdu hojná. Sešlo se nás celkem 31 mladých lidí, různě starých, z různých částí Dobrušky a okolí, s různými zájmy. Nejkrásnější na oslavě byl fakt, že již devátým rokem Vješák spojuje takto rozdílné lidi, poskytuje prostor pro setkávání a budování přátelství. A za to jsme našemu klubu opravdu
vděční. Na oslavě jsme si společně zahráli několik vtipných týmových her, díky fotografiím se ohlédli do minulých let, ochutnali narozeninové cupcaky a popřáli Vješáku další dobrý rok. Na závěr dostal Vješák milý narozeninový dárek, a to sedm zarámovaných fotografií o rozměru A3, které zachycují krásné okamžiky z posledního roku života klubu.

Tým Vješáku

PROTI PROUDU 2018

Rok 2018 se pomalu chýlí ke konci a s ním i letošní projekt klubu Vješák pojmenovaný „Proti proudu“ a podpořený z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckého kraje a v neposlední řadě z městského rozpočtu Dobrušky. Aktivity zařazené v letošním roce byly směřovány proti současným trendům mladé generace, jako jsou individualismus, žití ve virtuální realitě, povrchnost a generační odtrženost.
Každotýdenních klubových aktivit se zúčastnilo na 300 mladých lidí z Dobrušky, Opočna a blízkého okolí, celkově jsme v klubu zaznamenali na 2 500 návštěv. Za rok jsme uspořádali dvě kampaně, jednu s názvem Digitální
detox s výzvou opouštět virtuální prostor a druhou Life is good podporující zdravý životní styl. K tématu „Proti proudu“ jsme uspořádali okolo 30 jednorázových akcí podporujících hodnotové ukotvení mladé generace.
Rok 2019 bude ve znamení podpory týmové spolupráce, fungování kolektivu a vzájemné tolerance pod heslem „Stronger together“, tedy silnější společně. Těšíme se na další společné zážitky, děkujeme všem, kteří nás v letošním roce podpořili, a přejeme klidné prožití svátků vánočních.

Tým Vješáku

S VJEŠÁKEM ÚDOLÍM METUJE

V sobotu 15. září jsme zahájili podzimní pokračování outdoorového klubu. Tentokrát se jednalo o ryze pánskou jízdu, protože nás na cestu vyrazilo celkem 8 mladých „chlapů“. Počasí nás celý předcházející týden napínalo a do poslední chvíle jsme nevěděli, zda budeme putovat v dešti, nebo se slunečními paprsky. Z Dobrušky jsme vyrazili před osmou ranní do Nového Města nad Metují. Krajina byla zahalena mlhou, která nad kopci vytvářela jemný opar, zkrátka nádhera. Po vystoupení z autobusu následoval nedlouhý pochod Přibyslaví, po kterém jsme se octli na prahu divočiny, žlutá turistická trasa vedoucí do Pekla je úžasná a pohled z vyhlídky Koníček stál toto dopoledne za to. Protože nejsme jen turisté, dole u Metuje jsme se rozhodli překonat její tok netradičním způsobem – po laně. A jaká byla konečná bilance našeho výšlapu? Zpět se nedostalo několik buřtů, jeden z nás se „nechtěně“ vykoupal v řece a ztratili jsme kladku, ale stálo to za to a těšíme se, kam nás náhoda zavede příště. Více informací o vješákovských aktivitách můžete najít na ww.vjesak.cz.

Tým Vješáku