Březnový detox ve Vješaku

Březen byl plný výzev. V klubu proběhla týdenní akce s názvem Digitální detox. Smyslem bylo říci si něco o problematice sociálních sítí a o tom, jakým způsobem nás ovlivňují. Záběr byl však širší. Mluvili jsme obecně o závislostech, jejich průběhu a důsledcích. Během celého týdne se v rámci klubu odehrávaly krátké programy zaměřené na zmíněné téma. Zároveň proběhla i diskuze s hostem o závislosti na počítačových hrách.

Kluci i holky se aktivně zapojovali. Hlavním bodem byla již na začátku nabídka osobní výzvy omezení užívání virtuálních sítí. Popsali jsme si, co výzva obnáší, jak těžké může být do ní vstoupit a zároveň jaké může přinést výhry. Většina účastníků klubu se výzvy zúčastnila. Konkrétním úkolem bylo, aby si každý sám za sebe vymyslel a napsal do obálky, čeho se chce po dobu týdne vzdát. Každý skrze to mohl stanovit výzvu sám sobě a zároveň se účastníci mohli vzájemně podpořit a motivovat. Kromě pozitivních výsledků v podobě splnění úkolu věříme, že se děti mohou učit trpělivosti, skromnosti a schopnosti si něco odepřít v dnešní přesycené materiální době nabízející množství rychle dostupných povrchních věcí.